F O Petersson Projekt och Anbud

Projekt och Anbud

Välkommen till F O Peterson & Söners hemsida för handlingar. Här listar vi våra pågående projekt och aktuella anbud som Ni kan lämna offert på.

HÖGVAKTEN

Upplagt datum : 9 maj, 2016
Byggstart : 21 mar , 2016
Färdigställande datum : 1 sep , 2018

Högvakten, kvarteret vid Gustav Adolfs torg skall grundförstärkas och lokalanpassas (byggas om)
I själva börshuset kommer endast mindre byggåtgärder ovan grundförstärkningen att utföras.
Övriga hus i kvarteret kommer att grundförstärkas och byggas om i större omfattning.
Projektet skall pågå i ca 3 år. Grundförstärkningen startar i mitten jan och lokalanpassningen (ombyggnaden) startar troligen hösten 2015 och pågår i ca 20 månader

Kontaktperson :Lennart Larsson
Kontakttelefon :031-724 80 37
Kontakt e-post :lennart.larsson@fop.se

Logga in Fyll i ett användarnamn och projektkoden för att få tillgång till det nedladdningsbara materialet
Glömt projektkoden?