F O Petersson Projekt och Anbud

Projekt och Anbud

Välkommen till F O Peterson & Söners hemsida för handlingar. Här listar vi våra pågående projekt och aktuella anbud som Ni kan lämna offert på.

Knappnålen

Upplagt datum : 3 aug, 2016
Byggstart : 9 jan , 2017
Färdigställande datum : 28 sep , 2018


Objektet omfattar ombyggnad av befintlig råvind till 28 st
bostadslägenheter i befintligt flerbostadshus med hyresrätter av
landhövdingetyp från 30-talet, för fastighetsägaren Holger Blomstrand
Byggnads AB.
Kvarteret är slutet med portiker till innergård från omgivande gator.
Kvarteret består av 6 st byggnader (tomter) avskiljda med brandmurar.
Byggnader är uppförda av olika byggmästare vilket gör att metoderna
varierar.
På 70-genomfördes större ombyggnad omfattande tilläggsisolering och
ventilations- samt rörsystem.
2015 inreddes källaren med förråd, stamventiler byttes.
Ombyggnaden omfattar även arbeten i befintliga lägenheter samt övriga
utrymmen i byggnaden hänförligt nyinstallation och byte av stammar och
försörjningsystem, passagesystem, ventilation mm.
AFA.22 Objektets läge
Objektet är beläget i Lunden med Ernst Kristenssonsgatan i norr,
Vävlagaregatan i väster, Persgatan i öster och Räntmästaregatan i söder.

Kontaktperson :Håkan Rhedin
Kontakttelefon :031-7248029
Kontakt e-post :hakan.rhedin@fop.se

Logga in Fyll i ett användarnamn och projektkoden för att få tillgång till det nedladdningsbara materialet
Glömt projektkoden?